Juhtumiuuring: parkimislahenduse analüüs, kasutades jagatud andmebaasi teenust Corda

Nimi
Olev Abel
Kokkuvõte
Blockchaini avaldamisest saadik, aastast 2008, on avalike jagatud andmebaaside kasutamine kogunud järjest rohkem populaarsust. Algselt krüptoraha platvormis Bitcoin kasutusel olnud Blockchaini on osapoolte poolt muudetud, et uurida selle kasutust eri valdkondades. Kiiresti pärast Bitcoin’i avaldamist saadi aru, et sellel on potentsiaali rohkemaks kui ainult krüptorahaks. Erinevate uurimisrühmade ja arenduste tulemusena jõuti välja tõdemuseni, et Blockchain oma algsel, avalikul kujul paljudesse valdkondadesse ei sobi. Näiteks ei ole see oma algsel kujul kasutatav meditsiiniandmete või fintantstehingute juures, kus privaatsus on kriitilise tähtsusega. Nii arendati välja privaatne jagatud andmebaaside tehnoloogia. Selle tehnoloogia suurim erinevus standardsest Blockchainist on, et transaktsioonid osapoolte vahel ei ole avalikud, vaid need jagatakse ainult osapoolte vahel. Seetõttu sai nüüd võimalikuks selliste valdkondade, nagu meditsiin, rahandus ja sõjandus, areng jagatud andmebaaside suunas. Kuigi teoreetilised alused ja kontseptsioon on privaatsetel jagatud andmebaasidel üsna lai, on nende rakendamine igapäevaelus hetkel pinnapealne. Käesolev lõputöö annab ülevaate ühest privaatselt jagatud andmebaasi teenusest Corda’st. Lisaks sellele analüüsitakse lõputöös privaatse jagatud andmebaasi ja hetkel laialt kasutusel oleva traditsioonilise andmebaasi tehnoloogiate erinevusi. Võrreldakse paradigmasid, tarkvara arhitektuuri, funktsionaalsusi ja kasutatavust erinevatest aspektidest. Lõputöö tulemusena valmis kaht eri paradigmat kasutava rakenduse arhitektuuri ja funktsionaalsuste analüüs. Toodi välja nende erinevuste, tugevuste ja nõrkuste loetelu ning kirjeldused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Luciano Garcia Banuelos, Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF