Elektroonsete terviseandmete terviklikkuse tagamine

Nimi
Alvar Ristikivi
Kokkuvõte
Me elame ajastul, kus meie käsutuses on väga palju andmeid, kuid samas on nende andmete õigsust ja tõestusväärtust väga raske kontrollida. Nii on kasvõi Eurooopas või Ameerikas toimunud valimiste (sotsiaal)meedia abil mõjutamine asjakohane näide - aastaid tagasi ei võidud selle võimalikkusest mõeldagi, tänapäevase meedia abil aga küll. Samamoodi hakkab massidesse jõudma big data analüüs. Geeni- ja terviseandmete töötlemine on muutunud igapäevaseks, aga selleks, et tulemusi saaks 100% õigeteks pidada, on vajalik, et nende andmete tõestusväärtus oleks algallikas kinnitatud. Viimane on aga võimalik ainult digitaalse allkirja või templiga, mis on antud võimalikult lähedal algallikale - meditsiinidokument peab olema allkirjastatud isiklikult perearsti poolt, sest ainult nii on võimalik seda tulevikus arvesse võtta.
Hetkel on suureks probleemiks ka asjaolu, et digitaalallkirjastamise formaat on muutumas. Seetõttu oleks väga palju vanas formaadis digiallkirju vaja ümber teha ja ühtlasi tagada, et hiljem on algse dokumendi tõestusväärtus sama, mis vastava dokumendi tegemise ajal.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
MSc Jaan Priisalu, PhD Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF