Kursus "Koostöövahendid tarkvaraarenduses"

Nimi
Stepan Bolotnikov
Kokkuvõte
Selles lõputöös on kirjeldatud uue kursuse
"Koostöövahendid tarkvaraarenduses" loomise ja õpetamise protsessi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi jaoks. Kursuse eesmärgiks on tutvustada bakalaureuseõppe tudengitele versioonihaldustarkvara (Version Control System, VCS), Git hajutatud versioonihaldustarkvara, ülesannete haldamist (issue tracking) ja pidevat integratsiooni (Continuous Integration, CI). Selgitatakse kursuse õpiväljundeid ja muid kursuse vormingut mõjutanud tegureid ning kirjeldatakse kursuse jaoks loodud materjale, nagu loenguslaidid, videoloengud ja praktikumijuhendid, ning kursuse jooksul käsitletud teemasid. Lõpus on välja toodud kursuse hindamiseks loodud ja kasutatud materjalid, analüüsitud nende tulemeid ja tehtud ettepanekud kursuse võimalike tulevaste toimumiste jaoks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad