arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursus "Koostöövahendid tarkvaraarenduses"
Nimi Stepan Bolotnikov
Kokkuvõte Selles lõputöös on kirjeldatud uue kursuse
"Koostöövahendid tarkvaraarenduses" loomise ja õpetamise protsessi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi jaoks. Kursuse eesmärgiks on tutvustada bakalaureuseõppe tudengitele versioonihaldustarkvara (Version Control System, VCS), Git hajutatud versioonihaldustarkvara, ülesannete haldamist (issue tracking) ja pidevat integratsiooni (Continuous Integration, CI). Selgitatakse kursuse õpiväljundeid ja muid kursuse vormingut mõjutanud tegureid ning kirjeldatakse kursuse jaoks loodud materjale, nagu loenguslaidid, videoloengud ja praktikumijuhendid, ning kursuse jooksul käsitletud teemasid. Lõpus on välja toodud kursuse hindamiseks loodud ja kasutatud materjalid, analüüsitud nende tulemeid ja tehtud ettepanekud kursuse võimalike tulevaste toimumiste jaoks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad