Äriprotsesside dekompositsioon asjade interneti perspektiivist

Nimi
Andres Kiik
Kokkuvõte
Asjade internet (IoT) pakub suurt potentsiaali mitmetes erinevates valdkondades. Selleks, et seda potentsiaali realiseerida, on vaja veel palju takistusi ületada. Üheks takistusteks on see, kuidas integreerida IoT süsteemid äriportsesside juhtimiseks mõeldud standarditega.
Käesoleva magistritöö esimene osa annab ülevaate erinevate äriprotsesside standardite sobivusest IoT platvormiga. Teises osas võetakse luubi alla esimeses osas sobivaimaks tunnistatud äriprotsesside juhtimise modelleerimisstandard ja keskendutakse IoT platvormi probleemidele, mis on seotud koduautomaatikaga. Esimene väljakutse on selles, et kuna turule tuleb üha uusi IoT andureid ja seadmeid, mis võimaldavad suuremaid ja keerukamaid lahendusi nagu näiteks näotuvastusel toimiv tark ukselukk, siis need seadmed nõuavad ka suuremat arvutusvõimsust. Kodused kontrollerid on aga sageli piiratud ressursiga seadmed ning on seetõttu pudelikaelaks sellistes targa kodu süsteemides.
Teine väljakutse on see, et erinevad tootjad tulevad turule enda
koduautomaatika süsteemidega, mis omavahel suhelda ei suuda. Seega läheb vaja mitut rakendust, et tarka kodu juhtida.
Nende probleemide lahendamiseks esitan kontseptuaalse IoT terviksüsteemi, mis võimaldab protsessid lõhkuda osadeks ja need osad käivitada teistes süsteemides, et vähendada koduse kontrolleri jõudlusvajadust. IoT seadmed selles terviksüsteemis on ühendatud kasutades platvormi, mis võimaldab erinevad koduautomaatika süsteemid üheks luua.
Magistritöö raames valmis laiendus Camunda töövoo juhtimise platvormile, mis realiseerib esitatud terviksüsteemi. Esitan selle laienduse nõuded ja piirangud ning ilmestan neid kasutades targa kodu protsesse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF