Rakendus toetamaks mitmevaatelise süsteemi arendamist turvariskide haldamise kaudu

Nimi
Madis Kaasik
Kokkuvõte
Infosüsteemid leiavad tänapäeval järjest enam ja enam kasutust erinevates valdkondades.
Laialdane infosüsteemide kasutamine tähendab, et nende süsteemide
turvalisus on ülimalt oluline. On saadud aru, et tähtis on turvalisuse peale mõelda juba süsteemide varajases arenguprotsessis. Üks võimalik lähenemine on modelleerida turvalisus mudelitesse juba süsteemi disainimise faasis.
Käesolev magistritöö annab ülevaate, mis on infosüsteemi turvariski haldamise
domeenimudel ja kuidas erinevate modelleerimiskeelte turvalaiendused on selle
domeeni mudeliga joondatud.
Töö põhiväljund on arendatud rakendus, mis aitab kasutajatel õppida ja mõista eelpool mainitud joondusi ning õppida, kuidas transformeerida sama süsteemi mudeleid erinevatesse modelleerimiskeeltesse. Töö viimases osas valideeritakse loodud lahendus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF