Servade tahumise algoritm

Nimi
Diana Algma
Kokkuvõte
Võrreldes päris esemeid ja 3D mudeleid, tunneb 3D mudeli enamasti ära selle teravate servade tõttu. Eriti torkavad need silma kõvakatteliste mudelite puhul, nagu mööbli ja masinate mudelid, mis näevad kumeramate servadega välja reaalsemad. Selle lõputöö eesmärk on luua algoritm, mis kasutab servade tahumise tehnikat, et automaatselt mudeli teravaid servi kumerdada. Lõputöö kirjeldab 3D mudeleid ja kuidas neid mängumootoris salvestatakse, erinevaid viise servade tahumiseks ja loodud algoritmi implementatsiooni.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF