Reisiaegade ennustamine kasutades algpunkt-sihtpunkt maatriksit ja tehisnärvivõrke

Nimi
Ayobami Adewale
Kokkuvõte
Ühistranspordi kasutajad on tihtipeale huvitatud täpsest reisiajast seetõttu, et tõhusalt aega planeerida. Kuid ebaregulaarsete reisiaegade tõttu on seda üsna keeruline teha. Reisiaegade muutused võivad olla põhjustatud näiteks ilmastikuoludest, liiklusõnnetustest ja liiklusnõudlusest. Intelligentse transpordisüsteemi kaasamisega ühistranspordi süsteemi muutus hõlpsamaks bussireisi andmete kogumine, sealhulgas ka reisiaegade kogumine. Kogutud andmeid on võimalik kasutada tulevaste reiside prognoosimiseks, rakendades erinevaid teaduslikke meetodeid, näiteks Kalmani filtrit, masinõpet ja tehisnärvivõrke. Antud lõputöö eesmärgiks on luua tehisnärvivõrgu mudel, mis ennustab tiheda liiklusega teekonna reisiaega. Selleks kasutatakse algpunkt-sihtpunkt maatriksit, mis on koostatud sama teekonna kohta kogutud GPS informatsioonist. Ennustustäpsuse arvutamiseks kasutati antud lõputöös ruutkeskmist viga (RMSE). Tulemuste analüüs näitas, et antud mudel on piisav tegemaks tulevaste reisiaegade ennustusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi, PhD.
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF