Automatiseeritud kliendikontaktide analüüs finantstehnoloogia sektori näitel

Nimi
Krister Jaanhold
Kokkuvõte
Seoses infotehnoloogia arenguga tekib igapäevaselt enneolematu kogus andmeid, mille automaatne analüüsimine konkurentsieelise saavutamiseks on otsustava tähtsusega. Traditsioonilised andmekaeve meetodid on leidnud laialdaselt ärilisi rakendusi, kuid ei ole sobivad struktureerimata (näiteks tekstiliste) andmete puhul. Seevastu on valdav osa andmetest just struktureerimata kujul, mistõttu on iseäranis oluline luua lahendusi neist olulise teabe eraldamiseks.
Käesolev magistritöö on praktilise loomuga ning selle eesmärk oli luua automatiseeritud tekstianalüüsi mudel, mida saab kasutada sissetulevate kliendipäringute efektiivseks prioriseerimiseks ning mõõtmiseks kasutades TransferWise Ltd. andmeid.
Tulenevalt püstitatud eesmärgist teostas autor arvukalt eksperimente kasutades nii klassikalisi kui ka uudseid loomuliku keele töötluse meetodeid. Seejuures ei taganud antud ülesande puhul uudsed tehnoloogiad märgatavat paremust klassikaliste meetodite ees.
Töö tulemusena valminud mudel on oluline nii ettevõttele kui ka selle klientidele – mudel võimaldab prioriseerida sissetulevaid päringuid vastavalt nende keerukusele ning pakilisusele, mis parandab kliendikogemust ning soodustab ettevõtte kasvu muutes operatsioonilisi protsesse efektiivsemaks.
Peale praktilise väärtuse pakub käesolev töö ka ulatuslikku ülevaadet erinevatest loomuliku keele töötluse meetoditest, nende sobivusest ning nendega kaasnevatest võimalustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur, Taavi Tamkivi
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF