Ajateenijatelt kogutud andmete visualiseerimine veebiliideses ja enneaegselt reservi minemise põhjuste ennustamine

Nimi
Brait Õispuu
Kokkuvõte
Eesti Kaitsevägi viib igal aastal ajateenijate seas läbi küsitlusi, mille käigus kogutakse erinevat informatsiooni nii ajateenistuse kui ajateenijate kohta. Kogutud andmestikku on varasemalt juba uuritud, kuid mitte automaatsete meetoditega. Antud töö põhineb 2016. aasta juuli- ja oktoobrikuu kutsealuste peal läbi viidud küsitluste andmetel. Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli uurida, milline osa kogutud informatsioonist on oluline määramaks, kas ajateenija arvatakse enne teenistuse normaalaja lõppu reservi. Seda tehti kasutades
masinõppe meetodeid, mille puhul on võimalik treenitud mudelis kasutatud tunnuste olulisust mõõta. Töö teiseks eesmärgiks oli luua prototüüp veebiliidesest, mis võimaldaks kasutajal mugavalt ja kiirelt saada ülevaade erinevate väeosade probleemidest ja väeosade arengust läbi aja. Töö tulemusena loodi viis erinevat masinõppe mudelit ja analüüsiti nende poolt oluliseks peetud tunnuseid. Samuti loodi kirjeldatud veebiliidese prototüüp ja kirjeldati selle kasutusvõimalusi. Nii mudelite treenimisel kui veebiliidese loomisel
peeti silmas seda, et neid oleks võimalik kasutada Eesti Kaitseväe töös ka tulevikus kui andmeid juurde kogutakse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Mari-Liis Allikivi
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF