Andme toega sünteetilise logi genereerimine deklaratiivsetele protsessimudelitele

Nimi
Vasyl Skydanienko
Kokkuvõte
Äriprotsesside juhtimises on protsessikaeve klass meetodeid, mida kasutatakse protsessi struktuuri õppimiseks täitmislogist. Selle struktuur on esindatud kui protsessi mudel: kas menetluslik või deklaratiivne. Näited deklaratiivsetest keeltest on Declare, DPIL ja DCR Graphs. Selleks, et testida ja parandada protsessi kaevandamise algoritme on vaja palju logisid erinevate parameetritega ja alati ei ole võimalik saada piisavalt reaalseid logisid. See on koht, kus tehislikud logid tulevad kasuks. On olemas meetodeid logi genereerimiseks DPIL-ist ja deklaratiivsetest mudelitest, kuid puuduvad vahendid logi genereerimiseks MPDeclare-ist, mis on multiperspektiivne versioon Declare-ist andmete toega.
Käesolev magistritöö käsitleb MP-Declare mudelitest logide genereerimist kasutades kaht erinevat mudelite kontrollijat: Alloy ja NuSMV. Selleks, et parandada jõudlust, optimeerisime kirjanduses saadaval olevaid baaslähenemisi. Kõik käsitletud tehnikad implementeeritakse ja testitakse kasutades saadaval olevat sobivuse testimise tööriistu ja meie enda väljatöötatud teste.
Meie generaatorite hindamiseks ja võrdluseks olemasolevate lahendustega mõõtsime me logide genereerimise aega ja seda, kuidas see muutub erinevate parameetrite ja mudelitega. Me töötasime välja erinevad mõõdupuud logide varieeruvuse arvutamiseks ja rakendasime neid uuritavatele generaatoritele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Chiara Di Francescomarino, Chiara Ghidini
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF