arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvutusesteetika ja tööstiili identifitseerimine
Nimi Dmytro Tkachuk
Kokkuvõte Tänapäeval kasutab meeletu hulk ettevõtteid protsessimudelitel põhinevate äriprotsesside haldamiseks, teostamiseks, monitoorimiseks ja analüüsimiseks protsessiteadlikke infosüsteeme. Lisaks genereerivad need tarkvarasüsteemid monitoorimisetapi osana ka sündmuste logisid, mis kujutavad endast tegelikku faktidest tuletatud (aposteriori) töövoogu ning neid analüüsitakse protsessiandmete hankimise tehnikate abil. Selles töös, osana protsessiandmete hankimisest, tutvustame tööstiili kontseptsiooni töö olemuse kõikehõlmava analüüsi tööriistana. Äriprotsesse ja komponentidevahelist vastastikust sõltuvust saab hinnata tööstiili perspektiivist, mis väljendub meetmetes ja mustrites. Defineerime uuendusliku sündmuste logi esitlemise lähenemise, kus logifaili käsitletakse kujutisena. Lisaks pakume välja meetmete arvutamise ja mustrite identifitseerimise algoritmid, mis põhinevad kujutiste analüüsitehnika ja arvutusesteetika kombinatsioonil. Selle tulemusena on loodud tööstiili hindamise veebipõhise rakenduse prototüüp.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Marcello Sarini, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2018
PDF