IoT-süsteemide turvalisuse riskijuhtimine

Nimi
Raman Shapaval
Kokkuvõte
Alates 2012. aastast on ülemaailmne infastruktuuri üksuste arv (The Internet of Things) jõudsalt kasvanud üle kahe korra. Koos selle numbriga on ka kasvanud ka võimalikud riskid ning ohud, mis mõjutavad süsteemi turvalisust. Tulemuseks on suur hulk isiklikke andmeid kas varastatud või kahjustatud. Vastavalt allikatele "Third Quarter, 2016 State of the Internet / Security Report" ja "Akamai Intelligent Platform", on DdoS Q3 rünnakute arv suurenenud 2016 aastal 71% võrreldes aastaga 2015. Kõige suurem DdoS fikseeritud rünnakutest oli 623 Gbps rünnak. Kõik need faktid tõestavad, et Iot süsteemis on veel siiamaani probleeme isikuandmete turvalisusega. Isklikud andmed on ohtude suhtes haavatavad. Käesolev töö ühendab Iot raamastikus turvalisuse riskijuhtimine teadmised olemasoleva praktikaga. Raamastiku eesmärgiks on tugevdada Iot süsteemi nõrku osi ning kaitsta isiklikke andmeid. Pakume välja esialgse igakülgse võrdlusmudeli juhtkontrolli turvariskideks IoT süsteemides hallatavate ja kontrollitavate info- ja andmevarade jaoks. Infosüsteemide turvalisuse riskijuhtimise valdkonna domeeni mudeli põhjal uurime, kuidas avatud veebirakenduse turvalisuse projektis määratletud turvaauke ja nende vastumeetmeid võiks vaadelda IoT kontekstis. Selleks, et illustreerida etalonmudeli rakendamist, katsetatakse raamistikku IoT-süsteemil. Sellesse süsteemi kuuluvad Raspberry Pi 3, sensorid ning kaugandmete ladustamine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF