arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ethereumi ja Corda plokiahela platvormide võrdlev analüüs
Nimi Germo Hünerson
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö annab analüütilise ülevaate detsentraalse rakenduse loomisest kahel platvormil: Ethereum ja Corda. Töö eesmärgiks on anda platvormidest ülevaade ning sellega lihtsustada arendajatel platvormi valiku otsustusprotsessi. Töö raames tutvustatakse plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiaid, käsitledes lähemalt valitud platforme. Analüüs põhineb nendel platformidel implementeeritud rakendustel. Sellega tuuakse välja peamised platvormide erinevused, muu hulgas peamiste kasutusjuhtude ning arhitektuuri vallas.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Luciano García-Bañuelos, Fredrik P. Milani
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad