Probleemi lahendamise ajakulu prognoosimine süvaõppe abil

Nimi
Atakan Arikan
Kokkuvõte
Probleemi lahendamise ajakulu prognoosimine tarkvaraprojektide korral on suure tähtsusega, kuna selliste projektide planeerimine on raske. Probleemi lahendamisele kuluva aja täpne hindamine on eriti vajalik agiilses tarkvaraarenduses, nt sprindi planeerimises, sest see võimaldab planeerida täpselt. Käesolev magistritöö keskendub antud probleemi kaasaegsetele lähenemisviisidele ja nende efektiivsuse uurimisele. Töös arutletakse selle üle, kuidas on võimalik struktureerida ja rakendada süvaõppe algoritme probleemi lahendamisele kuluva aja prognoosimiseks. Süvaõppe meetodite abil saadud tulemusi võrreldakse teiste kaasaegsete tulemustega. Andmed, mida antud lõputöös kasutatakse, sisaldavad umbes 700 000 ülesannet. Andmed on kollektiivselt kogutud samas valdkonnas varasemalt läbiviidud uurimustest. Kasutades olemasolevaid andmeid, on töös plaanis valideerida olemasolevaid tulemusi ja neid täiendada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF