Praktikumimaterjal: Automaattestimine kasutades CI/CD-süsteemi

Nimi
Andri Jasinski
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö põhieesmärgiks on praktikumimaterjalide loomine automaattestimise kohta kasutades pideva integratsiooni ja tarne süsteemi aine "Tarkvara testimine (LTAT.05.006)" jaoks, mida loetakse Tartu Ülikoolis. Töös kirjeldatakse loodud materjale, analüüsitakse tudengite tagasisidet ja tehakse ettepanekuid edaspidiseks arenduseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF