arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: Automaattestimine kasutades CI/CD-süsteemi
Nimi Andri Jasinski
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö põhieesmärgiks on praktikumimaterjalide loomine automaattestimise kohta kasutades pideva integratsiooni ja tarne süsteemi aine "Tarkvara testimine (LTAT.05.006)" jaoks, mida loetakse Tartu Ülikoolis. Töös kirjeldatakse loodud materjale, analüüsitakse tudengite tagasisidet ja tehakse ettepanekuid edaspidiseks arenduseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2019
PDF