Delta õppehoone visualisatsioon - agentide loogika

Nimi
Meelis Perli
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab Delta õppehoone visualisatsiooni edasiarendust. Töös esmalt kirjeldatakse lähtekoodi algseisu ja selle parandusi. Töö põhiosas antakse töö käigus implementeeritud agentide loogika kirjeldus. Uus agentide loogika implementeeriti, et muuta agentide käitumist realistlikumaks ja parandada visualisatsiooni jõudlust. See saavutati kahekihilise rajaleidmise algoritmi implementeerimisega, eelnevalt arvutatud radade mõjutamisega ja agentide rühmitamisega. Töö lõpus kirjeldatakse arendatud rakenduse jõudlust ja töökindlust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad