Reeglipõhine lausekonstruktsioonide lihtsustaja eestikeelsetes tekstides

Nimi
Ruth Schihalejev
Kokkuvõte
Selles bakalaureusetöös tutvustatakse praktilise osana tehtud keeleõppijatele mõeldud veebirakendust, mis lihtsustab eestikeelse teksti lausestruktuuri. Programmi eesmärk on teha liitlausest etteantud reeglite põhjal eesti keele grammatikale vastavad lihtlaused. Rakenduse loomisel toetuti eesti keele analüüsimiseks mõeldud tehnilistele vahenditele, võtmetähtsusega on osalausestaja, kuid kasutati veel süntaksianalüsaatorit, morfoloogilist analüsaatorit ja morfoloogilist süntesaatorit.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller, Heili Orav
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF