arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reeglipõhine lausekonstruktsioonide lihtsustaja eestikeelsetes tekstides
Nimi Ruth Schihalejev
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös tutvustatakse praktilise osana tehtud keeleõppijatele mõeldud veebirakendust, mis lihtsustab eestikeelse teksti lausestruktuuri. Programmi eesmärk on teha liitlausest etteantud reeglite põhjal eesti keele grammatikale vastavad lihtlaused. Rakenduse loomisel toetuti eesti keele analüüsimiseks mõeldud tehnilistele vahenditele, võtmetähtsusega on osalausestaja, kuid kasutati veel süntaksianalüsaatorit, morfoloogilist analüsaatorit ja morfoloogilist süntesaatorit.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller, Heili Orav
Kaitsmise aasta 2019
PDF