Energiasäästliku uduandmetöötluse simuleerimine

Nimi
Herman Meier
Kokkuvõte
Nõudlus arvuti ressursside järele üha suureneb ning seega on vajadus vähendada energiakulu, et tagada arvutisüsteemide jätkusuutlikus. Praegused pilve- ja uduandmetöötlus arhitektuuride edasiarendamiseks on vaja ajajaotus- ja asetusalgoritme, mis arvestavad energiakuluga. Selles töös kirjeldatakse energiasäästlikkust pilve- ja uduandmetöötluses. Töös luuakse ajajaotus- ja asetusalgoritmid, mis maksimeerivad vabade seadmete arvu ning vähendavad seeläbi süsteemi energiakulu. Algoritme katsetatakse erinevates simulatsioonides. Simulatsioonide tulemusi analüüsitakse ja võrreldakse ning tehakse järeldused algoritmide kasulikkusest. Töö sisaldab ka lühikest ülevaadet sarnastest uurimustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF