Veebirakendus vooluveekogumite seisundite hindamiseks

Nimi
Merike Hindrikson
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk oli luua veebirakendus vooluveekogumite seisundite hindamiseks ja andmete visualiseerimiseks. Lahendusega on võimalus hinnata vooluveekogumi ökoloogilist seisundit füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate alusel valitud seireperioodi kohta. Rakendus pärib andmebaasist sobival kujul andmed, visualiseerib need, arvutab erinevaid arvkarakteristikuid ja annab ökoloogilised seisundiklassid koos füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärangutega. Rakenduse loomiseks kasutati andmebaasisüsteemi SQLite, programmeerimiskeelt R ja tema veebirakenduste loomiseks mõeldud lisapaketti Shiny.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF