Keele täiendamine lausearvutusvalemite translaatori näitel

Nimi
Alo Aasmäe
Kokkuvõte
Mitmeid kombinatoorikaprobleeme saab kirjeldada lausearvutusvalemite abil. Antud loogikavalemi kehtestavate väärtustuste leidmisel on võimalik teada saada püstitatud ülesande võimalikud lahendid, milleks ongi valemi kehtestavate väärtustuste arv. Sellise lähenemisviisiga ülesannete hõlbustamiseks on loodud lausearvutusvalemite translaator, mis teisendab LaTeX formaadis parametriseeritud sisendvalemi kindla formaadiga parameetriteta lausearvutusvalemiks. Teisendatud valemit saab seejärel kasutada mõne kehtestavate väärtustuste loenduriga, et leida valemi kehtestavate väärtustuste arv. Antud töö eesmärgiks oli anda ülevaade, kuidas teha läbi ühe programmeerimiskeele täiendamine eelmainitud lausearvutusvalemite translaatori näitel.
Töö tulemusena täienes lausearvutusvalemite translaator nii, et translaator on nüüd võimeline töötlema keerulisemaid loogikavalemeid, mis kasutavad näiteks mõne etteantud graafi täiendit. Selle näitamiseks analüüsiti läbi üks Stamm-Wilbrandti poolt kirjeldatud probleem graafi klikkideks jaotamise võimaluse kontrollimise kohta, mida varem translaator ei olnud võimeline läbi töötlema. Täiendatud translaatorprogramm aitab viia läbi selliseid teaduslikke eksperimente, kus on teada mõne probleemi rahuldavate seisundite arv, aga puudub nende seisundite täielik kirjeldus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Peder
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad