Delta õppehoone visualisatsioon – visuaalsed efektid

Nimi
Einar Linde
Kokkuvõte
Käesolev töö kirjeldab aastal 2017 alanud Delta õppehoone visualisatsiooni projekti täius-tamist. Töö käigus optimeeriti visualisatsiooni valgustust ja loodi uusi ilmastiku efekte. Võrreldakse Unity mängumootori erinevaid valgustamise võimalusi. Lisati igasse hoone õp-peruumi oma valgustus, et oleks võimalik valgust sisse-välja lülitada. Loodi uued lume ja vihma efektid kasutades varjutajat. Töö lõppeb visualisatsiooni jõudluse testimisega ja visauaalste efektide testimisega kasutajate peal.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad