Fall - käigupõhine taktikaline rollimäng kuusnurksete mänguväljadega kaardil

Nimi
Oliver Vinkel
Kokkuvõte
Fall on käesoleva lõputöö raames loodud videomäng, mis implementeerib heksipõhise kaardi rollimängude seas unikaalsel viisil. Lisaks mängu implementatsiooni kirjeldusele annab käesolev lõputöö ülevaate korrapäraste tessellatsioonide kasutusest videomängudes. Edasi võrreldakse loodud mängu teiste heksipõhiste mängudega ning lõpuks analüüsitakse väiksel grupil läbi viidud testimise tulemusi ning hinnatakse selle põhjal mängu idee potentsiaali.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad