arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebilehtede loomise e-kursus edasijõudnutele
Nimi Valeria Mikša
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on koostada õppematerjal uuele Tartu Ülikooli e-kursusele „Veebilehtede loomine edasijõudnutele“. Kursuse käigus antakse ülevaade tänapäeva veebidisaini trendidest ja tutvustatakse kaasaegseid veebiarenduse tehnoloogiad. Kursuse sihtrühmaks on üliõpilased, kellel on põhilised programmerimisoskused või veebilehe arendamise kogemus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2019
PDF