Võrgutopoloogia visualiseerimine

Nimi
Tanel Tomson
Kokkuvõte
Võrguadministraatori hallatavas kohtvõrgus võib arvutite ja neid kohtvõrku ühendatavate võrgukommutaatorite arv olla suur. Kohtvõrgu topoloogiast ülevaate saamine võib muutuda tülikaks. Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua lihtsasti kasutatav, eraldiseisev ja graafilist väljundit pakkuv töövahend võrguadministraatorile kohtvõrgu topoloogiast ülevaate saamiseks.
Töö raames kirjutati programm, mis küsib seadistatud võrguseadmetelt üle SNMP protokolli andmed tema naabrite kohta ja koostab seejärel veebilehe, kus kuvatakse seadmete topoloogia graafina. Rakenduse paigaldamine ja käivitamine on lihtne, vajalik ei ole mahuka võrguhaldustarkvara paigaldamine. Valminud rakendust testiti Cybernetica AS kohtvõrgus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Roos
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF