IntelliJ IDEA-le testide loomise töövahendi Testmotor toe lisamine

Nimi
Karl Jääts
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua IntelliJ IDEA-le pistikprogramm, mis lubaks mugavalt IDEA seest käivitada testide loomise töövahendit nimega Testmotor. Testmotor ei genereeri käivitatavaid teste, vaid sisendeid koodis defineeritud funktsioonidele, mille põhjal saaks kasutaja ise vabalt valitud raamistikus teste kirjutada. Selle tõttu on loodav pistikprogramm võimeline ka nende sisendite põhjal genereerima käivitatavaid teste, et kiirendada testide loomise protsessi. Peamine eesmärk on teha testide genereerimine võimalikult kiireks ning kasutajale mugavaks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF