Mobiilirakendus seente tuvastamiseks

Nimi
Andry Nõgols
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on luua mobiilirakendus Androidile, mis suudab pildilt tuvastada Eesti metsades kasvavaid seeni ning tõsta seeläbi inimeste seeneteadlikkust. Töös kirjeldatakse seente määramisega seotud probleeme, tuues välja rakenduse vajalikkus. Samuti tutvustatakse probleemi lahendamiseks kasutatavate tehisnärvivõrkude tööpõhimõtet ja uuritakse sarnasel põhimõttel töötavaid olemasolevaid lahendusi. Töös kirjeldatakse nii tehisnärvivõrgu mudeli kui ka mobiilirakenduse loomise protsesse ning selleks kasutatud tehnoloogiliste vahendeid ja tööriistu. Töö lõpus analüüsitakse saadud tulemusi ning arutletakse rakenduse edasiarendamise võimaluste üle.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF