arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiilirakendus seente tuvastamiseks
Nimi Andry Nõgols
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua mobiilirakendus Androidile, mis suudab pildilt tuvastada Eesti metsades kasvavaid seeni ning tõsta seeläbi inimeste seeneteadlikkust. Töös kirjeldatakse seente määramisega seotud probleeme, tuues välja rakenduse vajalikkus. Samuti tutvustatakse probleemi lahendamiseks kasutatavate tehisnärvivõrkude tööpõhimõtet ja uuritakse sarnasel põhimõttel töötavaid olemasolevaid lahendusi. Töös kirjeldatakse nii tehisnärvivõrgu mudeli kui ka mobiilirakenduse loomise protsesse ning selleks kasutatud tehnoloogiliste vahendeid ja tööriistu. Töö lõpus analüüsitakse saadud tulemusi ning arutletakse rakenduse edasiarendamise võimaluste üle.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2019
PDF