Veebilehe loomine spordiklubile Villu

Nimi
Marilin Mättik
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebileht spordiklubile Villu MTÜle. Töö sisaldab kolme hetkel kõige populaarsema sisuhaldustarkvara võrdlust. Lisaks on töös välja toodud kliendipoolsed funktsionaalsed ning mittefunktsionaalsed nõuded veebilehele. Töös on kirjeldatud valminud veebilehte ning selle valmiseks kasutatud pistikprogramme. Samuti testiti lõpetuseks valminud veebilehte ning määrati kindlaks kas kliendi nõuded said täidetud.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF