arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pärmi genoomi funktsioonide visualiseerimine veebirakenduses
Nimi Martin Põhjakivi
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on geneetikast huvitatud inimestele luua tööriist veebirakenduse näol, mis aitab genoomis väljenduvate funktsioonide asukohta määrata. Töös antakse ülevaade varasema info hankimise viiside ning andmeallikate kohta. Lisaks käsitletakse valitud tehnoloogiaid, mis kasutusele võeti ning ka valminud tööriista.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rahul Kumar, Sven Aller
Kaitsmise aasta 2019
PDF