Kolmemõõtmelise kasutajaliidese disain ja arendus

Nimi
Salme Ussanov
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on leida kõige paremad disainilahendused lihtsa ja kergesti käsitletava kolmemõõtmelise kasutajaliidese loomiseks haridusliku sisuga virtuaalreaalsusrakendusele Futuclass, mida arendab Futulabs OÜ. Lisaks teoreetilisele ülevaatele valmis töö käigus ka erinevate kasutajaliidese interaktsioonidega prototüüp, mida kasutati võrdlevas katses. Katses mõõdeti, kui palju aega kulub kasutajatel erinevate ülesannete täitmiseks erinevate disainilahenduste puhul. Katse tulemuse analüüsimise käigus selgus oodatult, et kolmemõõtmelises menüüs kulus inimestel ülesannete täitmiseks keskmiselt vähem aega kui kahemõõtmelises menüüs. Lisaks näitas katse tulemuste analüüs, et kasutajatele tekitavad raskusi liigutused, mida nad ei ole harjunud tavapäraselt tegema.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Madis Vasser
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF