Süntaksianalüüsil põhinev teksti lihtsustaja

Nimi
Stiivo Siider
Kokkuvõte
Bakalureusetöö kirjeldab teksti lihtsustamist, keskendudes peamiselt süntaktilisele lihtsustamisele. Inglise keele puhul on süntaktilise lihtsustamise probleemi käsitletud arvukates teadustöödes. Neid tulemusi rakendatakse bakalaureusetöös eesti keelele. Töö eesmärgiks oli luua veebirakendusena teksti lihtsustaja, mille peamiseks lihtsustamismeetodiks oleks lihtlausestamine, s.t liitlausete jagamine lihtlauseteks. Lihtsustaja kasutab süntaksianalüüsiks loomuliku keele töötluse paketti EstNLTK.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller, Heili Orav
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF