Konvolutsioonilisel neurovõrgul põhineva teksti klassifitseerimismudeli interpreteerimine kliinilisel andmestikul

Nimi
Andreas Pung
Kokkuvõte
Bakalaureusetöös interpreteeritakse konvolutsioonilist teksti klassifitseerimise neurovõrku: miks just niimoodi neurovõrk klassifikatsiooniotsuseid teeb. Analüüsi teostati kliinilisel DementiaBanki andmestikul, kus on Alzheimeri tõvega inimeste kirjeldused Bostoni küpsisevarguse fotost. Binaarse klassifikatsiooni ülesanne seisnes etteantud teksti põhjal klassi tuvastamises: kas isikul on Alzheimeri tõbi või mitte. Programmeeriti valmis Jacovi et al. artiklis (2018) kirjeldatud interpretatsioonimeetodid. Samuti interpreteeritakse konkreetseid tekste. Interpretatsioonimeetoditest andsid hea tulemuse informatiivsete ja ebainformatiivsete n-grammide leidmine, sõnede aktivatsioonivektorite leidmine ning nende klasterdamine. Vastandlike n-grammide analüüs andis halvema tulemuse andmestiku eripärade tõttu.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kairit Sirts
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF