Õppematerjalid kasutamiseks andmebaaside õpetamisel

Nimi
Kerli Tootsmann
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö käigus valmisid õppevideod, mis täiendavad Tartu Ülikoolis andmebaasidega seotud õppeainete praktikume. Töö annab kirjanduse põhjal ülevaate efektiivse õppevideo loomise põhimõtetest ning nimetatud õppeainetes kasutatavast struktuurpäringukeelest. Õppevideoid vajavad praktikumiteemad ning tudengite rahulolu olemasolevate videotega selgusid töö raames läbi viidud küsitluse käigus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF