Arvutuslikud mudelid eestikeelsete mõistetevaheliste sarnasuse leidmiseks

Nimi
Claudia Kittask
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on testida ja võrrelda erinevaid arvutuslikke mudeleid nende oskuse põhjal hinnata mõistete ja sõnade vahelist sarnasust. Mudelite hinnaguid võrreldakse inimeste hinnangutega. Selleks, et mudelite võimekust hinnata, luuakse uus eestikeelne andmekogu, mis sisaldab sõnapaare ja inimeste poolt annoteeritud sarnasuse hinnanguid. Töös hinnatakse kolme eri kategooriasse kuuluvaid arvutuslikke mudeleid: distributiivseid mudeleid, semantilisi võrke ja tehisnägemise mudeleid. Saadud tulemusi saab kasutada tulevaste mudelite hindamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eduard Barbu
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF