Modulaarsed tehisnärvivõrgud

Nimi
Jaan Erik Pihel
Kokkuvõte
Töös uuriti modulaarsete tehisnärvivõrkude oskust õppida lahendamaprobleeme, mis on olemuslikult alamülesanneteks jaotatavad. Ülesandeks valiti närvivõrgu abil kaadri kaupa palli liikumise ennustamine laual, kus algsisenditeks on pallija seinte koordinaadid koos kiirustega ning kus toimub sirgliikumine ning põrked vastukõiki seinu. Töös loodud närvivõrgu arhitektuur, kus on iga kihti võimalik loomulikult tõlgendada, kasutab tähelepanumoodulit, et liigitada alamülesandeid. Näidatakse,et sellise mudeliga õppimine on ilma moodulite eeltreenimiseta küllalt aeglane. Kuideeltreenimisel võib mudel õppida ülesandeid lahendama vähesema ülesobitusega, sestmudeli arhitektuuri on teatud eeldusi ja inimteadmisi sisse kodeeritud.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Kull, Markus Kängsepp
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF