Märgendite silumine klassifikaatorite logistilisel kalibreerimisel

Nimi
Liina Anette Pärtel
Kokkuvõte
Antud töös kirjeldati põhjalikult tõenäosuslike klassifikaatorite kalibreerimist logistilise kalibreerimise ehk Platti skaleerimise meetodiga. Töö käigus viidi läbi eksperimendid otsimaks logistilise kalibreerimise meetodi silumismäära väärtusest paremat väärtust. Eksperimendid viidi läbi sünteetilistel andmestikel, varieerides nii klasside suurust kui klassijaotust. Eksperimentide tulemustest sai teada, et Platti skaleerimise meetodis valitud silumismäär pole ühelgi vaadeldaval andmestikul optimaalne. Veel leiti, et optimaalne silumismäär sõltub lisaks klasside suurusest ka mudeli veamäärast.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF