Elektrienergia disagregeerimine targa kodu raamistikus OpenHAB

Nimi
Martin Jürgel
Kokkuvõte
Non-intrusive load monitoring (NILM) on elektrienergia tarbimise jälgimise meetod, milles rakendatakse masinõppe meetodeid, et automaatselt vooluvõrku ühendatud seadmete kogutarbest eraldada üksikute seadmete energiatarve. Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab reaalajas töötavat NILM lahendust, mis saab sisendina kasutatavad energiatarbimise andmed targa kodu automatiseerimise keskkonnast openHAB. Kogu energiatarbimise disagregeerimiseks kasutatakse vabavaralist tööriista NILMTK, mis võimaldab kogu süsteemi energiatarbimisest üksikute seadmete tarbimist eraldada. Tuvastatud seadmete hetketarbimised saadetakse tagasi openHABi keskkonda, kus neid võib kasutada koduautomaatikas. Arvutiteaduse instituudi värkvõrgu laboris läbi viidud testide tulemused näitavad, et lahendus suudab täpselt tuvastada stabiilse ja suure energiatarbimisega seadmeid (näiteks soojapuhur), kuid on ebatäpne selliste seadmete eristamisel, mille energiatarbimine kõigub palju (näiteks kohvimasin) või moodustab kogutarbimisest vaid väikse osa (näiteks pirn).
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad