Nõrgima eeltingimuse staatiline analüüs pinukeeltele

Nimi
Mirjam Iher
Kokkuvõte
Staatiline analüüs on üks viis programmide uurimiseks. Vastandina dünaaamilisele analüüsile ei pea staatilise analüüsi jaoks analüüsitavat koodi käivitama. Seetõttu võimaldab staatiline analüüs ohutumat ning üldisemat analüüsi kui dünaamiline.
Käesolevas töös keskendutakse nõrgima eeltingimuse staatilisele analüüsile alt üles meetodil. Selle meetodi korrektsuse näitamiseks kasutatakse analüüsitavate programmide abstraktsete mäluga pinumasinatena mudelleerimist. Alt-üles lähenemise eeliseks traditsiooniliste ülalt-alla meetodi ees on programmi semantika ebaoluliste osade analüüsi vältimine. Töö väljundina teostatakse staatilise analüüsi raamistikus Põder nõrgima eeltingimuse alt üles leidmise analüüs.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis, PhD; Vesal Vojdani, PhD
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF