arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Muusika genereeriminenärvivõrkude abil
Nimi Tambet Uutsalu
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli luua muusikat genereeriv programm, mis suudaks seda teha mitmele heliloojale ning stiilile omaselt, luues kõigepealt taktide põhine struktuur ning selle põhjal üksikud noodid.Töö tulemusena valmis programm, mis võimaldab genereerida muu-sikat, kasutades seitsmel erineval andmestikul treenitud mudeleid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2019
PDF