Programmeerimisülesannetele puupõhiste testandmete genereerimise süsteem TestMotor

Nimi
Ergo Nigola
Kokkuvõte
Automaatsed testid on hea viis programmeerimisülesannete kontrollimiseks. Need vähendavad õppejõu tööd ning võimaldavad õpilasel saada kohest tagasisidet. Automaattestide kirjutamine võib aga olla raske ja üksluine töö, kuna tuleb välja mõelda hulk argumente, millega vaatlusaluseid meetodeid kontrollida. Selle protsessi lihtsustamiseks loodi programm TestMotor, mis võimaldab automaatselt genereerida argumente testitavatele Java meetoditele ja konstruktoritele. Loodud programm genereerib argumente puu kujul, mis võimaldab neid puu kõrguse järgi erinevateks raskusastmeteks grupeerida. Lisaks loodud programmi kirjeldusele, sisaldab töö ka selle analüüsi ning olemasolevate tehnoloogiate kirjeldusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF