Mis saab projektidest pärast häkatonide lõppu?

Nimi
Karl-Martin Uiga
Kokkuvõte
Häkatonid on järkjärgult populaarsust kogunud ning seeläbi sattunud teadlaste huviorbii-ti, kes soovivad uurida häkatone lähemalt. Varasemalt on uurimistööd keskendunud häkatonide korralduslikule küljele ning sellele, kuidas kaasata rohkem huvilisi. Uurimis-tööd, mis on keskendunud häkatonide tulemustele, on tehtud väikese ulatusega kaasates kuni 10 projekti. Antud uurimistöö keskendub rohkem kui 60 000 projektile, mis on al-guse saanud häkatonidel, kus osalejad on õpilased või äsja lõpetanud vilistlased ning sel-gitatakse välja, mis juhtub projektidega pärast häkatone ja millised tegurid võivad mõju-tada projekti edukust pärast häkatoni. Uurimistöö käigus leiti, et mitte kõik projektid ei ole tulemuslikud, kuid on meeskondi, kes loovad tehnoloogia valdkonda väärtust. Häka-toni võitmine on ainus tegur, mis antud uurimustöö põhjal mõjutab projekti edukust pä-rast häkatoni lõppu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF