Metoodika kasvatusväärtuste automaatseks eraldamiseks online-meediatekstidest

Nimi
Teet Kalmus
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärgiks oli luua metoodika koos tarkvaralahendusega, mis võimaldaks online-meediatekstide hulgast leida üles tekstid, mis sisaldavad kasvatusväärtusi, ning neid tekste analüüsida.
Loodud tarkvaralahendus hõlmab andmete leidmist ja allalaadimist Perekooli Koolilapse foorumi meediatekstidest, kasvatusväärtuste sõnastiku loomist, kasvatusväärtusi sisaldavate tekstide filtreerimist ning analüüsi, sh ka tekstide emotsionaalsuse analüüsi.
Tarkvaralahenduse loomisel on kasutatud Tartu ülikoolis loodud keeletöötlusteeki EstNLTK ning magistritöö analüüsi käigus saadud andmeid on plaanis kasutada teadusartiklite kirjutamisel. Loodud metoodika alusel on plaanis analüüsida ka teisi meediatekste.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Dage Särg, MA ja prof. Veronika Kalmus
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF