Isikuandmete kaitse üldmääruse mudeli täiustamine: haldustrahvide vaatenurk

Nimi
Kaspar Kala
Kokkuvõte
Isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679/EL; edaspidi ÜM) nõuetele vastamiseks vajavad organisatsioonid raamistikku, mis võimaldab hinnata oma äriprotsesside vastavust ÜM-ile. Sel eesmärgil on Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Insituudi teadurid loomas tarkvaralist lahendust, mis võimaldab äriprotsesside vastavust ÜM-ile pool-automatiseerida. Lahenduse nimeks on hetkel pakutud Data Protection Observation Engine (edaspidi DPOE). Seni tehtud teadustöö on loonud DPOE kontseptuaalse mudeli, mis katab üldisi ÜM-i nõudeid UML formaadis kirjeldades peamisi olemeid, artefakte ja suhteid nende vahel (edaspidi DPOE Mudel). DPOE Mudel vajab aga valideerimist ÜM-i täielikkuse aspektist (st. kui palju ÜM-st on kaetud DPOE Mudeliga). Käesolev magistritöö täiendab olemasolevat teadustööd DPOE Mudeli õigusliku valideerimise näol. Valideerimine toimub ÜM artiklite 83(4) ja 83(5) baasil, mis kirjeldab võtmeartiklid, mille rikkumine võib kaasa tüüa rahatrahvid. Selline valideeriline võimaldab DPOE peamistel kasutajatel – andmekaitseametnikel – saada kindlust, et DPOE poolt genereeritud tulemused ja tõstatatud võimalikud mittevastavused on olulised, kuna need puudutavad võtmeartikleid. See omakorda tagab DPOE tulemuste terviklikkuse. Sellega luuakse ka võimalus võrrelda DPOE Mudeli hetkeversiooni täiustatud DPOE Mudeliga õigusliku täielikkuse (s.t. ÜM artiklite katmise) vaatest. DPOE Mudeli hetkeversiooni ja täiustatud versiooni rakendatakse äriprotsessile (ÕIS2 sisselogimine), et võrrelda, kui palju ÜM-i artikleid Mudelid katavad. Valideerimise ja mudelite rakendamisel äriprotsessile suurendatakse lõpptulemusena DPOE Mudeli küpsust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius, Jake Tom
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF