Välearendusele üleminek Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses

Nimi
Tõnu Oro
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö eesmärk on saada ülevaade SMITis läbi viidud välearendusele ülemineku kohta. Uuritud on seda, kuidas üleminek toimus ja millises seisus see on. Töö fookus oli välja selgitada töötajate ühist väärtusruumi välearenduse vaates ehk agiilset mõtteviisi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Evgenia Trofimova
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF