arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


RTIP puhkuste ajakava koostamise vahendi analüüs ja re-disain
Nimi Anu Ülejõe
Kokkuvõte Lõputöö eesmärgiks on uurida kui hästi vastab Riigitöötaja Iseteenindusportaalis (RTIP) puhkuste ajakava koostamise äriprotsess seadusest tulenevatele nõuetele ja erinevate asutuste tööspetsiifikast tulenevatele vajadustele. Töös antakse ülevaade Riigi Tugiteenuste Keskuse loomisest ja täna pakutavatest teenustest, tutvustatakse Riigitöötaja Iseteenindus-portaali tööpõhimõtteid. Analüüsitakse, kuidas saaks RTIPis puhkuste ajakava koostamisel kasutada süsteemipoolset automaatkontrolli ja kuidas oleks võimalik arvestada nii töötajate puhkusesoovidega kui võimaldada puhkuseperioode vajadusel muuta tööandjal. Eesmärgiks on, et uus äriprotsess sobituks seejuures vanaga ja et kasutataks võimalikult ära juba olemasolevat funktsionaalsust. Analüüsi tulemusena kirjeldatakse äriprotsessi tulevikuvaade. Kirjeldatakse nõuded süsteemile, mis võimaldaks realiseerida uue kirjeldatud protsessi. Viiakse läbi kavandatava uue funktsionaalsuse riskianalüüs ja antakse soovitusi, kuidas võiks töö tulemusi rakendada praktikasse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2019
PDF