Tarkvaratoote skaleerimine: Pipedrive teekond

Nimi
Oleksandr Shvechykov
Kokkuvõte
Tüüpilistel alustavatel tarkvaratoodet arendavatel iduettevõtetel on lapik võimustruktuur ja väike hulk meeskondi või ainult üks meeskond. Sellistes ettevõtetes tehakse tööd tihedalt koos ja arendatakse monoliitset tarkvarasüsteemi kasutades agiilseid meetodeid. Iduettevõtte kasvades kasvab keerukus ka ettevõtte tarkvarasüsteemis ja ettevõtte korralduses tasemeni, kus lapik võimustruktuur ja monoliitne tarkvara arhitektuur saavad tarkvara tootearenduse pudelikaeladeks. Sellesse etappi jõudnud ettevõtted seisavad silmitsi väljakutsetega kuidas restruktureerida ettevõtte korraldus ja tarkvara arhitektuur selliselt, et lihtsustuks tarkvara arendus, hooldus ja kasutamine ning kuidas jagada ettevõte alamüksusteks, kus suhtluses esinevad kaod oleks aktsepteeritavad. Käesolev töö analüüsib iduettevõttena alustanud ettevõtte väljakutseid eespool kirjeldatud arenguetapis ettevõtte Pipedrive näitel.
Käesolev töö kirjeldab ettevõtte Pipedrive üleminekut monoliitselt tarkvara arhitektuurilt mikroteenustel põhinevale arhitektuurile ja kindlate vastutusvaldkondadega meeskondadelt üleminekut meeskondadele, mis luuakse dünaamiliselt tegelemaks ajaliselt piiratud ja eesmärgipäraste ülesannetega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF