arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tarkvaratoote skaleerimine: Pipedrive teekond
Nimi Oleksandr Shvechykov
Kokkuvõte Tüüpilistel alustavatel tarkvaratoodet arendavatel iduettevõtetel on lapik võimustruktuur ja väike hulk meeskondi või ainult üks meeskond. Sellistes ettevõtetes tehakse tööd tihedalt koos ja arendatakse monoliitset tarkvarasüsteemi kasutades agiilseid meetodeid. Iduettevõtte kasvades kasvab keerukus ka ettevõtte tarkvarasüsteemis ja ettevõtte korralduses tasemeni, kus lapik võimustruktuur ja monoliitne tarkvara arhitektuur saavad tarkvara tootearenduse pudelikaeladeks. Sellesse etappi jõudnud ettevõtted seisavad silmitsi väljakutsetega kuidas restruktureerida ettevõtte korraldus ja tarkvara arhitektuur selliselt, et lihtsustuks tarkvara arendus, hooldus ja kasutamine ning kuidas jagada ettevõte alamüksusteks, kus suhtluses esinevad kaod oleks aktsepteeritavad. Käesolev töö analüüsib iduettevõttena alustanud ettevõtte väljakutseid eespool kirjeldatud arenguetapis ettevõtte Pipedrive näitel.
Käesolev töö kirjeldab ettevõtte Pipedrive üleminekut monoliitselt tarkvara arhitektuurilt mikroteenustel põhinevale arhitektuurile ja kindlate vastutusvaldkondadega meeskondadelt üleminekut meeskondadele, mis luuakse dünaamiliselt tegelemaks ajaliselt piiratud ja eesmärgipäraste ülesannetega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2019
PDF